• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • 0 312 433 33 05

Ortak sağlık ve güvenlik birimi kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen birimleri ifade eder. 6331 sayılı kanun uyarınca İşverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. 

Ortak sağlık birimi yönetmeliği gereğince işverenin belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini bizzat kendisinin üstlenebilmesi de mümkündür. Öte yandan çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması ve işverenin de iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için belirlenen nitelik ve gerekli belgeye sahip olmaması halinde ise, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının Ortak sağlık ve güvenlik birimi’lerinden hizmet satın alınarak yerine getirebilir. Osgb fiyatları hizmet alacak firmanın tehlikelilik durumu, personel sayısı ve coğrafi şartlara göre osgb fiyatları farklılık gösterebilir.

Firmanın osgb fiyatları işçi başına göre net ücret olarak hesaplanır. Bu da hizmet alacak firmanın büyüklüğü ve işçi sayısına göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda az tehlikeli işyerleri için işçi başına net osgb ücretleri, tehlikeli işyerleri için işçi başına net osgb ücretleri, çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net osgb fiyat listesi 3 kategoriye de ayrılarak hesaplanır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden (OSGB’lerden) hizmet alınma zorunluluğu 01.01. 2014 itibariyle başlamıştır.  Firmanız için en iyi osgb firmalarını seçmeniz sizin ve çalışanlarınızın zarar görmemesi için önemli bir etkendir. Çünkü insan sağlığı çok önemlidir. En ufak bir ihmal mal ve can kaybına neden olabilir. En iyi osgb firmalarını araştırırken mutlaka referanslarını incelemeniz gerekmektedir. Ne kadar çok referans var ise araştırma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Osgb  hizmeti için fiyat listesi iş yeri hekimi çalışma süresi, iş güvenliği uzmanı çalışma süreleri ve  sağlık personeli çalışma saatleri hesaplanarak belirlenmektedir.

Aynı zamanda iş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında osgb yönetmelik tarafından bildirilen “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır. Bu maddeye göre,10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakikadır. Diğer işyerlerinde, az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika. İş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction