• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • 0 312 433 33 05

15 Ağustos 2009 tarihinde yayınlanan "Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri" hakkında yönetmelik çerçevesinde kuruluşumuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan "İşyeri Hekimliği ve İSG Uzmanlığı Hizmet Yeterlilik Belgesi" almıştır. Bu çerçevede kurumlara İşyeri Hekimliği ve İSG Uzmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, yasal gerekliliğin ötesinde risklere maruz kalabilen çalışanlar ve ilgili taraflar için, riskleri yok etmek veya minimuma indirmek açısından önemlidir.

ARTI İLERİ YAŞAM İSG, bünyesinde görevlendirdiği A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, Emekli İş Müfettişleriyle, Akademisyenler ve konularında uzmanlaşmış mühendisleriyle firmalara en iyi hizmeti sunmayı amaç edinmiştir.  

1. İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti 
a.İşyeri, uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenir, görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulur.

b.İşyerinde kullanılması gereken güvenlik ve sağlık işaretleri  tespit edilir.

c.Kullanılan kişisel koruyucuların takibi yapılır ve iyileştirme önerileri sunulur.

d.İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre sağlık standartları oluşturulur.

e.İzleme ve ölçme planın oluşturulur, planın takibi yapılır.

2. Risk Analizinin Hazırlanması

a.Risk Analizi çalışma grubu oluşturulur.

b.Çalışma grubuna “Risk Analizi Eğitimleri” verilir.

c.Risk Analizi hazırlama formları verilir.

d.İşyeri Risk Analizleri hazırlanır.

3. İSG Kurulunun Oluşturulması  ve İştiraki

a.Kurul atamaları yapılır.

b.Üyelerin görev yetki ve sorumluluklarının hazırlanır.

c.Kurul yıllık çalışma planı hazırlanır.

d.Kurul yıllık faaliyet raporu hazırlanır.

e.İSG Kuruluna her ay iştirak edilir.

f.İSG Kurul İç Yönetmeliği hazırlanır.

4. İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması
a.İşyerleri, İSG Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenir, görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulur.

b.Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilir.

5. İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

a.KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanma talimatları hazırlanır.

b.İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları hazırlanır.

c.Çalışma talimatları hazırlanır, güncellenmesinde de teknik destek verilir.

d.Kaza ve olay araştırma dökümanları çıkartılır.

e.İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanlar hazırlanır.

6. Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

a.Acil Eylem Planları hazırlanır.

b.Acil durum ekipleri oluşturulur.

c.Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı yapılır.

d.Tatbikat Raporları oluşturulur.

7. Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri 

Öncelikle, Artı İleri Yaşam  İSG tarafından genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim faaliyetlerini gösterir bir “Yıllık Eğitim Programı” hazırlanır.

Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında uzmanlaşmış mühendislerimiz tarafından, slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilir. Eğitimden önce eğitim notları teslim edilir.

 

Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilir. (Belge için eğitime devam zorunluluğu vardır) 

8. ÇSGB İş Müfettişlerinin Gerçekleştireceği Denetimlere Firmanın Hazırlanması ve İştirak Edilmesi
Bu amaçla uzman dışında, koordinatör bir uzman tarafından denetimler yapılarak firma denetime hazırlanır. 

9. Mevzuat Değişikliklerinden Firmanın Haberdar Edilmesi

4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkartılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin mevzuat değişiklikleri firmalara bildirilerek, firmanın sürekli olarak bilgi güncelliğinde kalması sağlanır. 

10. Kaza Olması Durumunda, Kaza Sonrası Kaza-Araştırma Raporları Oluşturulur. Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesinde Teknik Destek Verilir. 

11. Artı İleri Yaşam  OSGB  merkez ve gsm numaraları, e-posta adresleri, faks numaraları ve ilgili uzman kişiden kesintisiz danışmanlık hizmeti alınabilir.  

 

 

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction