• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • 0 312 433 33 05

"İş Yeri Hekimi"

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere işyeri hekimi denir.

 

"İşyeri Hekimliği"

"Risk Analizi"

Risk Analizi çalışmaları ilgili birim yetkilileri tarafından sürekli olarak izlenmeli ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

"Risk Analizi"

"Bg content1" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg-content1"

"İş Güvenliği Uzmanı"

İş sağlığı ve iş güvenliği konularında görev yapmak üzere donanım sahibi ve tüm mühendislik disiplinindeki kişiler iş güvenli eğitimleri sonucu sertifika alarak iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilirler.

"İş Güvenliği Uzmanı"

"İş Güvenliği Denetimi"

İş Sağlığı ve Güvenliği için yapılması gerekenler kanuni zorunluluk olduğu için veya ceza almamak için değil vicdani bir sorumluluk olarak yapılmalıdır.

"İş Güvenliği Denetimi"

"Bg content2" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg-content2"

"Diğer Sağlık Personeli"

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir

"Diğer Sağlık Personeli"

"Default" Style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit. Praesent eu odio erat, ac imperdiet justo. Nullam elementum enim et nulla tristique quis sagittis .

"Bg content3" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg-content3"

"İşe Giriş Raporu"

6331 sayılı Yasa’nın “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. maddesine göre işverenler işçilerine;
1) İşe girişlerinde,

2) İş değişikliğinde,
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde,
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.

"İşe Giriş Raporu"

"Bg title4" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg-title4"

"Bg content4" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg-content4"

"Temel İlkyardım Eğitimi"

•    Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her Yirmi kişide bir,
•    Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on beş kişide bir
•    Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on kişide bir
Personelin ''Sertifikalı İlkyardımcı'' olması gerekmektedir.

"Temel İlkyardım Eğitimi"

"İş Güvenliği Eğitimleri"

İş sağlığı ve güvenliği genel konular eğitimi
İş sağlığı ve güvenliği teknik konular eğitimi
Yüksekte çalışma eğitimleri
Yangın eğitimi ve tatbikatları
Ergonomi eğitimleri

"İş Güvenliği Eğitimi"


Artı İleri Yaşam Osgb, Türkiye'de güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, işyerlerinde meydana gelebilecek olası kazaları ve yaralanmaları önlemeyi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi, çalışanlara ve işverenlere iş sağlığı ve güvenliği hakkında hak ve yükümlülüklerini öğreterek iş başarısını sağlamayı, böylece güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşmasına ve hizmet verdiği işletme ve kurumların kalkınmasına destek vermeyi amaçlayan bir kuruluştur. 


Bu nedenle çalışma hayatı ve iş sağlığı ve güvenliği konularında ilgili kurumlarla entegre bir şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, dökümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunan Arı İleri Yaşam Osgb hizmet verdiği işyerlerindeki işçi, işveren ve yönetici personele yönelik eğitimler düzenlemektedir.

İşyeri hekimliği, işyeri hemşiresi, sağlık memurluğu, iş güvenliği ile görevli mühendis ve teknik eleman hizmetlerinin yanı sıra çevre ve ortam ölçümleri, ilkyardım, iş güvenliği,yangın ve hijyen eğitimleri gibi sertifikalı eğitimler düzenleyerek hizmet verdiği işyerlerinde kalite standartlarını ve iş sağlığı güvenliği konusunda yasal yükümlükleri işletmeler adına yerine getirerek sorunsuz ve verimli çalışma ortamları oluşmasına yönelik faaliyet gösterir.

 

"badge-top" Style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient mon nas cetur ridiculus mus.

Module Class Suffix: "badge-top"

"badge-hot" Style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient mon nas cetur ridiculus mus.

Module Class Suffix: "badge-hot"

"icon-phone" Style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "blank @phone"

"badge-new" Style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient mon nas cetur ridiculus mus.

Module Class Suffix: "badge-new"

"Bg1" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg1"

"Bg-pattern1" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg-pattern1"

"Bg2" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg2"

"Bg-pattern2" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg-pattern2"

"Bg3" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg3"

"Bg-pattern3" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg-pattern3"

"Bg4" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg4"

"Bg-pattern4" style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com modo dolor.Cum sociis natoque penatibus et magnis dis turi parturient.

Module Class Suffix: "bg-pattern4"

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction