• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • 0 312 433 33 05

+İleri Yaşam

Ortak Sağlık Güvenlik BirimiOSGB HİZMETLERİ


İşyeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
Diğer Sağlık Personeli

Sertifikalı İlkyardımcı Eğitimi

 

 

 

Temel İlkyardım Eğitimi
Güncelleme Eğitimi
Eğitici Eğitimi

Laboratuvar Hizmetleri

 

 

Tam Kan Sayımı (TİT)
Tam İdrar Sayımı
Solunum Fonsiyon Testi

Danışmanlık


 
Osgb Kurulum
İş Sağlığı Güvenliği
Kanun ve Mevzuatlar

– İSGB’lerde (İşyerinde kurulan İş sağlığı ve güvenliği birimi) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması durumunda ortak sağlık ve güvenlik birimi ile işveren arasında; ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde  çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile ortak sağlık ve güvenlik birimi arasında sözleşme imzalanır.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.
– Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri ortak sağlık ve güvenlik biriminde kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde işveren veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerince bakanlığa gönderilir. Sözleşmeler, osgb yönetmeliği tarafından Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’teki örneklerine uygun olarak düzenlenir. Gerekli şartları taşıması halinde elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirmeler üç iş günü içinde, diğerleri en geç on beş iş günü içinde Bakanlıkça onaylanır. Sözleşme veya görevlendirilmeleri onaylanmayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yapamazlar.
– İşyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.
– Sözleşmelerin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş iş günü içinde Bakanlığa bildirilir. Görevlendirme zorunluluğu bulunanların yerine otuz gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve genel müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.

Solunum fonksiyon testi, göğüs hastalıkları veya daha genel olarak akciğer sağlığı ile uğraşan doktorların en sık başvurduğu yöntemlerden biridir. Solunum fonksiyon testi, spirometre denilen cihaz ile yapılmaktadır ve tanı bu cihaz ile konulmaktadır. Solunum fonksiyon testlerinin devreye girdiği ilk yıllarda çok büyük olup bu cihaz için ayrı bir laboratuvara gerek duyulurken şimdi teknolojinin ilerlemesi ile daha küçük boyutlarda olup cepte taşınabilir durumda olmuştur, hastanın ayağına kolaylıkla getirilmektedir. Solunum fonksiyon testlerinin amacı akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar. 

Bu testten akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın içeri alınması ve verilmesi sırasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülüp öğrenilebilir. Bu iki tanı birçok hastalığa dair birçok önemli derecede ipuçları vermektedir. Örnek verecek olursak astım veya kronik bronşit gibi hastalarında akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere azalma olduğu saptanır ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ne tür ağırlık derecesi de belirlenebilir. Ayrıca bu gibi hastalıklar bulunan hastaların tedavi süreçleri içerisinde ne gibi durumda oldukları solunum fonksiyon testi sayesinde rahatlıkla somut olarak izlenip gözlemlenebilir. Diğer yandan akciğer dokusunda yer kaplayan lezyonların varlığında ya da akciğer dokusunda harabiyet ile seyreden hastalıkların varlığında, kalp yetersizliği gibi akciğer ödemine sebep olan hastalıklarda, akciğerlerin aldığı maksimum hava hacmi azalır. 

sft

Solunum fonksiyon testinde hasta oturur bir pozisyon alır ve plastik bir mandalla burun kapatılır burunun soluk alıp vermesi engellenir. Hasta cihazın başında bulunan ve sadece kendisinin tek kullanımlık kullanabileceği karton bir ağızlıktan nefes alıp verilmesi sağlanır. Testi yapan doktor veya teknisyen her kim ise hastadan uygulanan testin özelliğine göre, hastaya çok derin nefes almasını, çok hızlı ve sonuna kadar nefes vermesini ya da kısa bir süre için nefesini tutmasını isteyerek test için nefes manevraları yaptırır. Testin sonucu yapılan bu manevralardan hemen sonra alınır ve sonuçlar göğüs hastalıkları uzmanına gönderilir. 

Solunum fonksiyon testi şu gibi durumlar görüldüğünde yapılır;  

 • Nefes darlığı, hışırtılı solunum ve öksürük  
 • Muayene bulguları ve akciğer grafisinin sonucunda görülen kuşkuları gidermek amacıyla, 
 • Göğüse ait doğumsal yada sonradan gelişen deformitelerin solunuma etkisini araştırmak amacıyla, 
 • Teşhis edilmiş KOAH, astım, kalp yetersizliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesi amacıyla, 
 • Solunum hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesi yapmak amacıyla, solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır.   
 • Popüler
 • Hot
 • Latest

Laboratuvar Tetkikleri

Perşembe , May 26 2011
1423

Laboratuvar Tetkikleri

Perşembe , May 26 2011
1423

Laboratuvar Tetkikleri

Perşembe , May 26 2011
1423

İşyeri Hekimliği

İşyerinizde kendi bünyenizde bir doktor istihdam etmek yerine, Artı İleri Yaşam OSGB’den hizmet alarak bu yasal zorunluluğu yerine getirebilirsiniz. 

İş Güvenliği Uzmanlığı

İSG Uzmanları kendi işlerinde A, B, C sınıfı olarak 3 sertifika seviyesinde görev almakta ve 5 risk grubuna ayrılan işyerlerinde uzmanlık alanlarına uygun olarak hizmet vermektedirler.

Diğer Sağlık Personeli

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır.

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction